Organizat de: pe

61 zile , 6 ore , 44 minute , 56 secunde

Politică de confidențialitate

Asociația C.S. Runners Club și Rombat România (denumiți în continuare Organizatori), colectează prin intermediul websitului trailrun.rombat.ro date personale ale utilizatorilor, în scopul înscrierii persoanelor la ROMBAT Trail Run şi facilitării folosirii de către acestea a serviciilor furnizate de Organizatori. Înregistrarea datelor se face prin intermediul platformei online https://register.42km.ro. Mai multe informații găsiți și în secțiunea Termeni și condiții.

În conformitate cu legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, care garantează protejarea drepturilor persoanelor la viaţa intimă, familială şi privată, Organizatorii au obligaţia de a colecta şi administra datele cu caracter personal furnizate de utilizatori în momentul înscrierii ca participant la ROMBAT Trail Run, pe trailrun.rombat.ro numai în scopurile specificate prin prezentul document.

Participanții au dreptul de intervenţie asupra datelor personale furnizate Organizatorilor, prin aceasta înțelegându-se dreptul participantului de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal de către Organizatori şi dreptul de a solicita ştergerea tuturor informaţiilor despre utilizator din baza de date a Organizatorilor.

Informaţiile colectate

În momentul completării formularului de înscriere ca participant pe websitul trailrun.rombat.ro și platformei https://register.42km.ro, utilizatorului i se vor cere date cu caracter personal, precum: categoria la care participă, nume, prenume, sex, adresa, oraș, țară, mărime tricou, adresă de e-mail și număr telefon.

Din aceste date, doar cele cu privire la nume, prenume, sex, probă și oraş vor fi făcute publice, în scopul identificării şi localizării persoanei, pentru a servi la facilitarea comunicării cu ceilalţi utilizatori ai website-ului organizatorilor ROMBAT Trail Run.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Organizatorii colectează informaţiile cu caracter personal ale utilizatorilor numai pentru administrarea bazei de date de participanți şi pentru îmbunătățirea calității serviciilor ROMBAT Trail Run.

Înregistrarea ca participant pe website-ul organizatorilor şi prin aceasta furnizarea de date cu caracter personal atestă acordul implicit al utilizatorului cu privire la colectarea şi folosirea datelor personale de către Organizatori.

Accesul la date

Accesul la datele cu caracter personal furnizate de utilizatori este limitat exclusiv la angajaţii Organizatorilor ROMBAT Trail Run, care sunt special desemnaţi pentru colectarea şi administrarea de astfel de date. Angajaţii organizatorilor ROMBAT Trail Run vor respecta confidenţialitatea cu privire la toate datele personale ale utilizatorilor, cu care intră în contact.

Dezvăluirea şi transmiterea informaţiilor

Organizatorii nu vor închiria, vinde sau transmite informaţii cu caracter personal ale utilizatorilor către alte persoane sau către alte companii care nu sunt afiliate Organizatorilor. Organizatorii pot furniza astfel de informaţii companiilor partenere sau afiliate, cu care au încheiate contracte de confidenţialitate. Aceste companii pot folosi datele cu caracter personal ale utilizatorilor, furnizate de Organizatori, numai în scopurile şi campaniile iniţiate de Organizatori, la care aceste companii sunt partenere sau sponsori, dar nu au dreptul de a le retransmite sau furniza către alte entităţi sau persoane.

Organizatorii vor dezvălui date cu caracter personal ale utilizatorilor săi numai în următoarele condiţii:

  • cu acordul expres al utilizatorului;
  • în cazul în care prin dezvăluirea de astfel de date este prevenită o infracţiune sau se protejează siguranţa naţională;
  • se protejează siguranţa persoanei sau siguranţa publică;
  • o dispoziţie legală sau o autoritate publică o cer;
  • drepturile şi interesele Organizatorilor trebuiesc protejate.

Legături către alte website-uri

Website-ul Organizatorilor poate cuprinde legături sau trimiteri către website-uri ale altor entități, partenere sau colaboratoare ale Asociaţiei.

Datele cu caracter personal dezvăluite de utilizatorii site-ului Organizatorilor pe astfel de website-uri nu sunt protejate de Asociaţie, protejarea informaţiilor de acest gen făcând obiectul politicii de confidenţialitate a website-ului respectiv.

Cookies

Cookies sunt fişiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului, în scopul facilitării navigării pe website-ul Asociaţiei.

Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele şi preferinţele, pentru a monitoriza parcursuri pe site, şi pentru a personaliza paginile în funcţie de vizitator.

Utilizatorii pot folosi opţiunea de respingere a cookies, în cazul în care nu doresc plasarea acestora pe hard-disk.

Mesaje nesolicitate

Organizatorii nu vor folosi datele personale ale utilizatorilor pentru a trimite mesaje nesolicitate către adresele membrilor săi.

Organizatorii vor respecta opţiunea fiecărui utilizator în parte, furnizând informaţii cu privire la activităţile întreprinse de Organizatori numai acelor utilizatori care şi-au manifestat expres dorinţa de a le fi trimise mesaje/e-mailuri din partea Organizatorilor.

Utilizarea website-ului de către copii

Website-ul ROMBAT Trail Run poate fi vizualizat şi utilizat şi de către minori. În cazul în care nu se doreşte folosirea de către copii a informaţiilor de pe website, părinţii sau tutorii pot trimite un mesaj de solicitare angajaţilor Organizatorilor, prin care să se specifice interzicerea accesului la website-ul ROMBAT Trail Run a respectivului utilizator minor.

Modificarea şi ştergerea datelor

Utilizatorii au posibilitatea de modificare a datelor personale furnizate la momentul înscrierii pe website-ul ROMBAT Trail Run.

De asemenea, utilizatorii pot, în orice moment, să ceară Organizatorilor să le șteargă formularul de înscriere, retrăgându-se de la participarea la competiție.

Schimbarea Politicii de Confidenţialitate

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a opera modificări sau actualizări asupra Politicii de Confidenţialitate în orice moment.

Schimbările majore ale prevederilor prezentei Politici de Confidenţialitate vor fi aduse la cunoştinţa participanților printr-un anunţ făcut pe paginile principale ale website-ului.

Folosirea în continuare a website-ului de către participanții la ROMBAT Trail Run va reprezenta acordul acestora cu privire la modificările aduse.