Organizat de: pe

61 zile , 6 ore , 54 minute , 33 secunde

Termeni și condiții

Acceptarea condițiilor

trailrun.rombat.ro este site-ul oficial al proiectului ROMBAT Trail Run, un proiect organizat de Asociația C.S. Runners Club și Rombat.

Utilizarea site-ului (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Organizatori”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Organizatorii acestei competiții sunt Asociația C.S. Runner Club și ROMBAT S.A., cu sediul în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J06/340/1991, având codul unic de înregistrare RO 564638.

Furnizarea de date și securitatea datelor

Participanții la competiție vor avea obligația să furnizeze date complete și reale cu privire la persoana lor, astfel cum sunt cerute în formularul de înscriere.

Participanții vor avea obligația de reînnoire a datelor personale, atunci când informaţiile furnizate în prealabil în formularul de înscriere nu mai corespund cu realitatea.

Datele cu caracter personal sunt confidențiale.

Folosirea informaţiilor ROMBAT Trail Run

Informaţiile cuprinse pe site sunt dedicate folosirii de către utilizatori în scop de informare şi promovare a proiectului şi nu pot face obiectul comercializării, sub nicio formă.

Folosirea ilegală sau neautorizată a informaţiilor de pe site, incluzând dar nelimitându-se la colectarea numelor participanților la competiție, adreselor de e-mail, fotografiilor, sau oricăror informaţii sau date, în scop de comercializare, difuzare, trimitere de mesaje nesolicitate este strict interzisă.

Proprietatea asupra conţinutului

Prin conţinut sunt definite toate informaţiile cuprinse în website-ul ROMBAT Trail Run, sub formă de text, date, software sau imagini statice.

Conţinutul website-ului este proprietatea Organizatorilor şi nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al acestora.

Folosirea fără autorizaţie a informaţiilor, mărcilor sau oricăror date de pe site este strict interzisă, în caz de violarea a acestor prevederi, Organizatorii rezervându-şi dreptul de a căuta sprijin legal pentru încălcarea drepturilor sale.

Limitarea responsabilităţii

UTILIZATORII ÎNȚELEG ȘI SUNT DE ACORD CU URMĂTOARELE:

A) UTILIZAREA INFORMAŢIILOR ȘI SERVICIILOR WEBSITE-ULUI ROMBAT TRAIL RUN SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE. SERVICIILE SUNT FURNIZATE PE PRINCIPIUL „AȘA CUM SUNT” SAU „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”.

B) ORGANIZATORII NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE, LA TIMP, SIGURE SAU FĂRĂ ERORI; INFORMAŢIILE PUBLICATE PE SITE VOR FI CORECTE SAU EXACTE; SERVICIILE VOR ÎNDEPLINI TOATE CERINŢELE UTILIZATORILOR; ORICE EROARE DE PROGRAM VA FI CORECTATĂ.

C) NICIO INFORMAŢIE VERBALĂ SAU ÎN SCRIS, OBŢINUTĂ DE PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI NU VA CREA VREO RESPONSABILITATE FAŢĂ DE ORGANIZATORI, DACĂ NU E SPECIAL PREVĂZUTĂ ÎN PREZENTUL DOCUMENT.

Alte prevederi

Organizatorii vor putea în orice moment, în mod unilateral, suspenda, modifica, adăuga sau şterge părţi ale conţinutului furnizat pe website-ul ROMBAT Trail Run.

Organizatorii vor putea modifica prezenţii Termeni şi Condiţii oricând, fără o notificare prealabilă. Noile reguli îşi vor produce efectul din momentul afişării lor pe website.

În momentul modificării termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului, se va face referire despre aceasta în una din paginile principale.

Legislaţia aplicabilă

Drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor, aşa cum reies din prezentul document, precum şi efectele juridice produse de acesta, sunt guvernate de legile române în vigoare.

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest document se va soluţiona pe cale amiabilă.

În cazul în care rezolvarea disputelor nu este posibilă în termeni amiabili, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

ÎNSCRIERE ȘI PLATĂ

Organizatorii oferă posibilitatea înscrierii și plății online. Pentru a face posibil acest lucru, avem parteneriate cu următoarele companii:

  • Platforma 42km (https://www.42km.ro/legal/terms) inițiat și administrat de Solomon Gabriel PFA. Utilizăm această platformă pentru a prelua și administra datele participanților care se înregistrează la probele ROMBAT Trail Run.
  • EuPlatesc (https://www.euplatesc.ro/termeni-si-conditii.php) – Plățile prin credit card Visa sau Mastercard se fac prin serviciul de procesare plăți online oferit de Banca Transilvania și EuPlătesc.

Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din realizarea unei înscrieri la o probă sportivă.

Pentru clarificări sau diverse aspecte ce pot să apară pe parcursul procesului de înregistrare, plată sau după aceea, nu ezitați să luați legătura cu noi. Sportivitatea ne reprezintă și vom încerca în cel mai scurt timp să rezolvăm orice problemă ce poate să apară.

UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Punem un foarte mare accent pe respectarea vieții private și suntem exigenți cu respectarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în mediul online. Scopul colectării datelor personale este pentru a putea să luăm legătura cu dumneavoastră în cazul înscrierii la probele de competiție sau de a vă informa despre modificări ce survin în program.

Conform noului Regulament pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal ce a intrat în vigoare pe 25 mai 2018, vă reamintim că aveți următoarele drepturi de: informare, acces, rectificare și intervenție asupra datelor, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a obține restricționarea prelucrării și portabilitatea datelor, de a vă opune prelucrării și a solicita ștergerea datelor personale care vă privesc, dar și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe mijloace automatizate. Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de 3 ani.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa maraton@rombat.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Conform legislației din România, minorii trebuie monitorizați în folosirea instrumentelor de plată și utilizarea datelor personale sau cu caracter personal de către părinți sau tutori legali. Asociația C.S. Runners Club nu pot fi făcute răspunzătoare pentru situații în care minorii sunt angajați în operațiuni de utilizarea a site-ului fără acordul părinților sau tutorilor legali.